Měsíc: Duben 2022

Jak jsme hráli pro mateřské školy!

Po dvou letech proběhl tradiční koncert pro mateřské školy ze Žamberka a okolí. Moc nás potěšil obrovský zájem a věříme, že školkáčci si představení užili úplně stejně jako my! Teď už všichni vědí, co se u nás mohou naučit, a my se moc těšíme, že je v září přivítáme u nás ve škole jako nové žáky!

Gratulujeme! Naši žáci úspěšně reprezentovali školu v krajských kolech soutěže ZUŠ!

V letošním roce si účast v krajském kole vysoutěžili čtyři naši žáci a všichni předvedli velmi dobré výkony, které byly odbornými porotami náležitě oceněny! Děkujeme soutěžícím i jejich učitelům za vzornou reprezentaci!

Soutěž v sólovém zpěvu (učitelka Olga Kalášková, korepetice Olga Kalášková, Eva Šmoková)

Tea Dvořáčková – 1. místo 🥇

Marieta Bryscejnová – 2. místo 🥈

Soutěž ve hře na lesní roh (učitel Ladislav Tyrner, korepetice Eva Šmoková)

Jakub Matějka – 1. místo 🥇

Soutěž ve hře na zobcovou flétnu (učitelka Petra Kučerová, korepetice Eva Šmoková)

Anna Vymetálková – 1. místo 🥇

Facebook
YouTube
Instagram