Úspěchy našich žáků

Základní umělecká škola Petra Ebena vyprovodila do života za 42 let svojí existence téměř 1500 absolventů všech oborů. 75 z nich se vydalo na uměleckou nebo umělecko-pedagogickou dráhu.

Každoročně se žáci naší školy účastní nejen soutěží ZUŠ, ale i Dětské scény, Wolkrova Prostějova, Novohradské flétny, soutěže Mládí a Bohuslav Martinů a dalších. A každoročně se někdo z hudebníků, výtvarníků, loutkářů nebo tanečníků ocitne až na nejvyšší příčce celostátního kola.

Celostátní kytarová soutěž PraGuitarra clásica 2023

V sobotu 29. dubna 2023 se v Praze konal 14. ročník celostátní kytarové soutěže PraGuitarra clásica. Ve 2. kategorii se s 24 soupeři utkal i Jan Kačaras, kytarista z naší školy, který se připravuje pod vedením pana učitele Jaroslava Rendla. V této velké konkurenci se Honza rozhodně neztratil a svým výkonem si vybojoval skvělé 2. místo!

Oběma gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

Akordeonová soutěž Polička

🪗 V ZUŠ Polička se dnes konalo krajské kolo soutěže ve hře na akordeon. 😊
Pod vedením svých učitelů Evy Steffkové a Václava Bílka si žáci vybojovali ve velké konkurenci tato krásná ocenění:

0. kategorie Štěpán Luhový 2. cena🥈👏
I. kategorie Gabriela Syrová 2. cena🥈👏
IX. kategorie Iveta Hovadová 2. cena🥈👏

Všem moc gratulujeme!

Poděkování za skvělou přípravu žáků a podporu patří nejen výše zmíněným pedagogům, ale také rodičům žáků.
Velmi si ceníme skvělé reprezentace žáků ZUŠ Žamberk v krajském kole této soutěže.
Přejeme všem hodně štěstí do další práce ve hře na akordeon.

Gratulujeme! Naši žáci úspěšně reprezentovali školu v krajských kolech soutěže ZUŠ!

V letošním roce si účast v krajském kole vysoutěžili čtyři naši žáci a všichni předvedli velmi dobré výkony, které byly odbornými porotami náležitě oceněny! Děkujeme soutěžícím i jejich učitelům za vzornou reprezentaci!

Soutěž v sólovém zpěvu (učitelka Olga Kalášková, korepetice Olga Kalášková, Eva Šmoková)

Tea Dvořáčková – 1. místo 🥇

Marieta Bryscejnová – 2. místo 🥈

Soutěž ve hře na lesní roh (učitel Ladislav Tyrner, korepetice Eva Šmoková)

Jakub Matějka – 1. místo 🥇

Soutěž ve hře na zobcovou flétnu (učitelka Petra Kučerová, korepetice Eva Šmoková)

Anna Vymetálková – 1. místo 🥇

Okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu

Ve středu 9. 3. se ve Vysokém Mýtě konalo okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu. Naši školu reprezentovaly tři zpěvačky. Ve velké konkurenci se rozhodně neztratily a vybojovaly skvělá umístění!

Tea Dvořáčková – 1. místo🥇 s postupem do krajského kola

Adéla Andršová – 1. místo 🥇

Marieta Bryscejnová – 1. místo🥇s postupem do krajského kola

Všem soutěžícím i jejich učitelce Olze Kaláškové gratulujeme a oběma postupujícím do krajského kola přejeme hodně štestí a skvělý zážitek!

Facebook
YouTube
Instagram