Úspěchy našich žáků

Základní umělecká škola Petra Ebena vyprovodila do života za 42 let svojí existence téměř 1500 absolventů všech oborů. 75 z nich se vydalo na uměleckou nebo umělecko-pedagogickou dráhu.

Každoročně se žáci naší školy účastní nejen soutěží ZUŠ, ale i Dětské scény, Wolkrova Prostějova, Novohradské flétny, soutěže Mládí a Bohuslav Martinů a dalších. A každoročně se někdo z hudebníků, výtvarníků, loutkářů nebo tanečníků ocitne až na nejvyšší příčce celostátního kola.

Facebook
YouTube
Instagram