Obory

Co ZUŠ Petra Ebena nabízí? Kromě užitečného vyplnění volného času, získání mnoha znalostí a dovedností, obohacení sama sebe a někdy i první profesní orientace také:

studium čtyř oborů

Tato struktura je vlastní všem plně organizovaným základním uměleckým školám v ČR, naše škola však jako jediná v ČR nabízí místní specialitu – obor ručně paličkovaná krajka.

Všechny obory začínají návštěvou přípravných tříd (1 – 2 roky) a jsou realizovány ve dvou stupních:

  1. stupeň – pro žáky 8 – 15 leté
  2. stupeň – pro žáky 15 – 19 leté
Záložka: Hudební obor

Hudební obor

Po většinou roční návštěvě přípravné hudební výchovy se děti rozhodují pro jeden z mnoha hudebních nástrojů.

Nabízíme:

Dále také

Kromě hry na svůj nástroj mají všichni žáci v učebním plánu i hudební nauku, komorní hru a orchestrální hru. Ve škole máme 4 soubory a 2 orchestry, do kterých se v průběhu studia zapojí většina žáků.

Studium obou stupňů je zakončeno veřejným absolventským koncertem, na konci každého školního roku konají všichni žáci postupové zkoušky do dalšího ročníku.

Charakteristika nástrojů

Akordeon

Akordeon je z pohledu historie nástrojem poměrně mladým. V současné době je mu „teprve“ asi 200 let a dnešní podoby doznal ještě podstatně později. Za dobu své existence prošel řadou změn, ale co hlavně, zařadil se mezi nástroje s bohatou tradicí a možností uplatnění.

Bicí nástroje

Oběh planet, střídání ročních období, dnů a nocí, tikot hodin, zpěv ptáků, lidská řeč, chůze, tlukot srdce – rytmus je všude okolo nás. Je to bezvadný prostředek, kterým se můžeme úplně zdarma a bez omezení fantasticky bavit.

Flétna příčná

Flétna patří mezi nejstarší hudební nástroje, byla nejprve z jednoho kusu dřeva. Později se rozdělila na tři části, nyní je vyráběna z kovu, často i ze stříbra. Kdysi byla nástrojem potulných pištců.

Má krásný sametový tón a uplatňuje se v sólové hře i v orchestrech různých typů.

Flétna zobcová

Zobcová flétna se používá již 5000 let, patří mezi dechové nástroje. Nejdříve byla jen dřevěná a postupem doby se vyráběla ze dřeva i plastu. Zobcové flétny jsou tvořeny hlavicí, tělem a nožkou flétny. Flétnisté mohou postupně hrát na sopránovou zobcovou flétnu, malou sopraninovou, altovou, tenorovou a basovou zobcovou flétnu. Nejvíc skladeb pro zobcovou flétnu pochází ze 16.–18. století a největšího rozkvětu zažila v období baroka. Pro zobcovou flétnu se psaly a píší jak skladby sólové, tak souborové.

Housle

Housle jsou strunný smyčcový nástroj se čtyřmi strunami laděnými v čistých kvintách: g, d1, a1, e2. Jsou nejmenší z rodiny smyčcových nástrojů, která ještě mimo jiné obsahuje violu, violoncello a kontrabas. Mají dlouhou tradici v evropské klasické hudbě, většina skladatelů jim věnovala důležitou část svého díla.

Houslisté mají možnost širokého uplatnění v různých typech orchestrů, v komorní či sólové hře. Housle mají zcela originální zvuk, melodičností, barvou tónů a možnostmi smyku patří k nejdokonalejším nástrojům. Nekonečné technické možnosti a zdokonalování ve hře na tento úžasný nástroj je úkolem, zábavou, ale především výzvou na cestě za hlubokou ušlechtilou krásou.

Klarinet

Klarinet je jednoplátkový dechový dřevěný hudební nástroj s nezaměnitelnou sametovou barvou tónu.

Na klarinet si lze zahrát sólově, ale také v dechovém či symfonickém orchestru, v cimbálové muzice a folklorních uskupeních,  v jazzových sestavách, uplatnění najde i v řadě dalších hudebních žánrů (folk, world music, klezmer aj.).

Klavír

Klavír je strunný úderný hudební nástroj. Jeho tón  vzniká chvěním strun rozkmitaných úderem kladívek. Slovo klavír znamená původně řadu kláves neboli klaviaturu. Je to oblíbený sólový nástroj, ale také se hojně využívá na doprovody dalších nástrojů a je i součástí orchestrů.

Kytara

Kytara patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější nástroje, vznikla ve Španělsku. Hraje se na ni prsty nebo trsátkem. Žáci začínají hrát zpravidla v 7 letech. Nejprve hrají na malou kytaru, kterou naše škola zapůjčuje, a když žáci dorostou, pořídí si již velkou.

Basová kytara

Basová kytara je nástroj, bez kterého se neobejde žádná kapela – od folku přes pop, jazz, funky až po nejtvrdší rock — všechna tato hudba stojí právě na jejích hlubokých tónech.

Baskytara (jak se jí také jinak říká), nemusí ale hrát pouze doprovod, v dnešní době se běžně používá i jako sólový nástroj.

Elektrická kytara

(správněji elektrofonická) je druh kytary, ve které elektromagnetické snímače převádějí chvění strun s ocelovým jádrem na elektrický proud, který je veden z kytary do zesilovače. S elektrickou kytarou se často používají nejrůznější efekty k úpravě zvuku. Výsledný zvuk významně ovlivňuje i použitý zesilovač a reproduktor. Kytary bývají nejrůznějších tvarů a barev. Nástroj se používá v populární, jazzové a rockové hudbě. K takovému využití žáky také směřujeme.

Lesní roh

Lesní roh je žesťový (plechový) nástroj.

Vyvinul se z loveckých nástrojů používaných pro hraní fanfár a signálů při lovu zvěře. Od přelomu 17. a 18. století se používá nejen v různých orchestrech, ale i jako sólový nástroj. Jeho sametový hlas můžeme často slyšet ve filmové hudbě. Zvuk lesního rohu se nejvíce blíží lidskému hlasu.

Trombon (Pozoun)

Trombon je žesťový (plechový) nástroj.

Z hlediska konstrukce existují dva typy trombonu, snižcový a ventilový (pístový). Je jedním z nejstarších hudebních nástrojů vyrobených z kovu. Trombon má široké uplatnění nejen v orchestrech (dechových, tanečních, jazzových atd.), ale i jako sólový nástroj.

Tuba

Tuba je basový žesťový (plechový) nástroj, někdy je zvána jen „Bas“.

V orchestrech se tento nástroj objevuje od 19. století. V současné době se uplatňuje i jako sólový nástroj s doprovodem orchestru nebo klavíru.

Lidově řečeno – bez „Basu“ se neobejde žádná kapela.

Saxofon

Saxofon je nástroj s nezaměnitelnou barvou zvuku, zazní-li v kapele pěkné saxofonové sólo, hned všichni zpozorní. Saxofonů je několik druhů, které se liší výškou tónu a dovedou vyjádřit nejrůznější nálady – jemné, teskné a melancholické, sebevědomě svůdné i agresivní. Proto také saxofon nachází svoje místo v široké škále hudebních žánrů — v jazzu (který si bez saxofonu snad ani nelze představit), popu, rocku, ale i vážné a filmové hudbě.

Trubka

V historii se nástroj používal především k praktickým účelům (signální fanfáry), ale postupem času se zdokonaloval tak, aby bylo možné zahrát jakoukoliv melodii. Hráč může měnit výšku tónů trubky nátiskem a střídavým mačkáním klapek (pístů). Samotný tón vzniká foukáním vzduchu do nátrubku skrze rty.

Na trumpetu mohou hrát jak kluci, tak děvčata. Pro začínající trumpetisty máme ve škole nástroje k zapůjčení.

Tenor

Tenor je rohový dechový žesťový nástroj. Zvukem i velikostí vyplňuje mezeru mezi trubkou a tubou. Je oválně stočen a má sametový středně hluboký zvuk. Někdy je tento nástroj nazýván baskřídlovkou, nebo také malou tubou.

Princip hry je téměř identický jako na trubku. Tón vzniká foukáním vzduchu do nátrubku skrze rty. Hráč může měnit výšku tónů nástroje nátiskem a střídavým mačkáním klapek (ventilů). I tyto nástroje začátečníkům zapůjčujeme.

Zpěv — kdo zpívá, rozdává radost!

Na naší škole můžete navštěvovat Sólový i Sborový zpěv, kde se věnujeme zpěvu lidových a umělých písní. Zpíváme písně různých žánrů i písně pohádkové, muzikálové a populární. Děti se mohou zapojit do sólových a sborových vystoupení a ti zkušenější zpívají třeba se swingovým Big Bandem nebo v menších seskupeních a kapelách s dalšími muzikanty.

Společně s dětmi vybíráme písně tak, aby odpovídaly individualitě a temperamentu zpěváčků, a také hledáme cestu k efektivnímu dýchání a zdravému tónu.

S písničkami zažíváme radost a zábavu.

Hudební nauka? Hudební teorie? Brrr! … nebo ne?

Hudební nauka je nedílnou součástí učebního plánu každého žáka hudebního oboru. Už od přípravného ročníku má každý malý muzikant ke své hodině nástroje jednu hodinu hudební nauky. Na naší škole se žáci na těchto hodinách setkávají až do 7. ročníku, tedy po celý první stupeň.

Může se zdát, že se na tomto předmětu těžko hledá cokoliv zajímavého, inspirativního nebo dokonce zábavného. Opak však může být pravdou. A velmi často opravdu je!

Hodiny hudební nauky nejsou o dlouhém sezení a prokousávání se suchopárnou teorií. Žáci se zde seznamují se širokou škálou hudebních činností a také jejich propojením s ostatními druhy umění. Teoretické vědomosti si hravou formou vyzkouší i praktickým způsobem. Cílem HN je nadchnout žáky pro hudbu, prohlubovat zájem o ni a předkládat jim mnohostrannost hudebního vnímání.

Záložka: Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

V literárně dramatickém oboru nabízíme dětem rozvoj vlastní tvořivosti prostředky dramatické výchovy, které obohacují osobnost zejména skrze schopnost vcítit se, vmyslet se, vžít se. Prohlubujeme v dětech vnímání sebe sama i okolního světa, ale také posilujeme dovednosti potřebné pro přirozený a pravdivý projev v oblasti divadla, přednesu, literární tvorby. Zabýváme se tedy výrazovými prostředky hlasovými, pohybovými, výtvarnými, hudebními a slovesnými, přičemž významným zpestřením naší výuky je hra s loutkou. Umožňujeme dětem získat tvůrčí zkušenost v oblasti vztahů a jednání, komunikace a sdělování, což mohou nadále uplatnit v kterémkoli oboru lidské činnosti, popřípadě i uměleckém. 

Skřítkovo staráníčko
Záložka: Taneční obor

Taneční obor

Cílem tanečního oboru je rozvíjet v dětech přirozený smysl pro estetický a kultivovaný pohyb.

Probouzet jejich kreativitu, prohlubovat vnímání sebe sama v  souladu s  hudbou, prostorem a v kontaktu s ostatními. Žák zde pomocí předmětů lidový tanec, balet a scénický tanec, zvyšuje své tělesné schopnosti a aktivně posouvá hranice vlastních fyzických možností.

Záložka: Výtvarný obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor neupřednostňuje žádnou z výtvarných disciplín. Snažíme se být otevření k hledání estetických hodnot všude kolem nás…

Zdokonalujeme se v kresbě, malbě, grafice klasické i počítačové, prostorovém vyjadřování, fotografujeme, provádíme hravé happeningy. Často zanecháváme autentické stopy ve veřejném prostoru.

Kreativní tvorba a její zdokonalování nám i ostatním zkrátka probarvuje život!

Záložka: Ručně paličkovaná krajka

Ručně paličkovaná krajka

Jako jediná ZUŠ v České republice nabízíme žákům i studijní zaměření Kreslení a tvorba paličkovaných krajek.

Ručně paličkovaná krajka

Žáci se v oboru paličkování naučí tradičnímu řemeslu zdejšího kraje. Seznámí se se všemi pomůckami a potřebami k paličkování a naučí se je správně pojmenovávat. V prvním ročníku se učíme paličkovat základní druhy krajek, v dalších ročnících své dovednosti žáci rozšiřují. Osvojují si složitější techniky a jejich kombinace. K výuce paličkování na naší škole neodmyslitelně patří i kreslení krajek, takže si každý žák dokáže krajku nejen upaličkovat, ale i navrhnout a připravit tak, aby byla proveditelná a našla své využití v dnešní době — např. šperk, oděvní krajka. Součástí výuky jsou také setkávání krajkářek, návštěvy výstav či účast na různých soutěžích.

Facebook
YouTube
Instagram
ZUŠ Petra Ebena Žamberk