Pro žáky a rodiče

záložka: Přijímání nových žáků

Přihlášky na školní rok 2023/2024 přijímáme do 31. 5. 2023!!!

Těšíme se na všechny nové žáky. Jsme připraveni pro každého najít obor nebo nástroj, který odpovídá jeho zájmu a schopnostem.

Pro ty, kteří se chtějí naučit hrát na hudební nástroj, nebo zpívat, je  

obor: HUDEBNÍ

Zatím nevíte, na co chcete hrát? Nic se neděje, inspirujte se zde na webu v záložce OBORY!

Přednostně přijímáme zájemce o hru na dechové nástroje, a to především žesťové (trubka, lesní roh, tenor)!!!

Na každý nástroj lze bohužel přijmout pouze omezený počet nových žáků. V případě většího počtu zájemců, než je kapacita nástroje (jedná se především o klavír), proběhne při zápisu u dětí drobný průzkum hudebnosti a předpokladů potřebných pro hru na konkrétní nástroj. Ale nezoufejte, pokud se pro vás místo na vybraném nástroji nenajde, máme tu spoustu jiných, ze kterých si můžete zkusit vybrat!

Do přípravné hudební výchovy hudebního oboru přijímáme žáky od 6 let, tedy od 1. třídy ZŠ.

______________________________

Pro ty, kteří chtějí umět ovládat své tělo a vyjádřit pohybem své nálady a pocity, je

obor: TANEČNÍ

Do přípravného ročníku tanečního oboru přijímáme žáky od 6 let, tedy od 1. třídy ZŠ.

______________________________

Pro ty, kteří se chtějí naučit plout rozmanitými vodami výtvarného umění, nebo splétat nitky paličkované krajky, je

obor: VÝTVARNÝ

studijní zaměření: výtvarná výchova   nebo   kresba a tvorba paličkovaných krajek

Do přípravného ročníku výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let, tedy od 1. třídy ZŠ. .

Pro paličkování dorostou prstíky tak akorát v 6 letech, tedy v 1. třídě ZŠ.

______________________________

Pro ty, kteří mají rádi knížky, a chtěli by umět oživit loutky a seznámit se se vším, co se točí kolem divadla, je             

obor: LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ

Do literárně dramatického oboru přijímáme žáky od 2. třídy ZŠ.

______________________________

Pokud si neumíte přesně představit, co obnáší výuka tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru, nebo ještě nevíte, pro který hudební nástroj plane vaše srdce, navštivte záložku OBORY zde na našem webu, nebo si přijďte k nám do školy všechno prohlédnout a vyzkoušet.

Den otevřených dveří se bude konat 24. května 2023.

Přijímací pohovory na jednotlivých nástrojích a v tanečním oboru proběhnou v týdnu 19. – 23. 6. 2023.

Vyrozumění o přijetí na všechny obory obdržíte do 27. 6. 2023.

Nashledanou se těší ZUŠ Petra Ebena Žamberk !!

záložka: školné (úplata za vzdělání)

Školné (úplata za vzdělání v ZUŠ)

Za výuku všech oborů a předmětů se platí školné, které má tuto výši:

Přípravné studium TO, VO, LDO220,- Kčměsíčně
Hudební obor360,- Kčměsíčně
Literárně-dramatický obor240,- Kčměsíčně
Taneční obor270,- Kčměsíčně
Výtvarný obor280,- Kčměsíčně
Paličkování250,- Kčměsíčně

Školné se platí jednou za pololetí (za 5 měsíců) převodem nebo v kanceláři školy. Platbu je třeba provést v měsíci, kdy bylo školné předepsáno (tj. červen a leden). Žáci, kteří v hudebním oboru navštěvují hru na druhý nástroj, platí redukované školné ve výši 280,- Kč měsíčně. Žáci, kteří navštěvují ve výtvarném oboru obě studijní zaměření, platí za paličkování redukované školné ve výši 220,- Kč měsíčně.

Facebook
YouTube
Instagram
ZUŠ Petra Ebena Žamberk