Pro žáky a rodiče

záložka: Přijímání nových žáků

Přijímání nových žáků

Těšíme se na všechny nové žáky. Jsme připraveni pro každého najít obor nebo nástroj, který odpovídá jeho zájmu a schopnostem.

Výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor přijímá nové žáky v rámci zápisu do každého školního roku vždy v prvním zářijovém týdnu. Přesné termíny jsou každý rok zveřejněny na webu školy, v Žamberských listech a na vývěsce školy.

Pro hudební obor provádíme průzkum hudebnosti v žamberských mateřských školách. Vybrané děti dostanou pozvánku k zápisu. Datum zápisu je zveřejněno na webových stránkách školy a ve všech mateřských školách v okolí. U zápisu tedy vítáme všechny předškoláky z mateřských škol žamberského obvodu.

Do přípravného studia nastupují děti, které začínají v 1. třídě.

V případě zájmu rodičů a nadprůměrných schopností dítěte lze žáky výjimečně přijmout již dříve. Pak nastoupí do přípravného studia v 5 letech.
Jsme však připraveni přijmout i starší děti a studenty, ve výjimečných případech i dospělé zájemce. Každý z těchto případů se projednává a posuzuje individuálně.

Nashledanou se těší ZUŠ Petra Ebena Žamberk !!

záložka: školné (úplata za vzdělání)

Školné (úplata za vzdělání v ZUŠ)

Za výuku všech oborů a předmětů se platí školné, které má tuto výši:

Přípravné studium všech oborů210,- Kčměsíčně
Hudební obor340,- Kčměsíčně
Literárně-dramatický obor220,- Kčměsíčně
Taneční obor250,- Kčměsíčně
Výtvarný obor260,- Kčměsíčně
Paličkování230,- Kčměsíčně

Školné se platí jednou za pololetí (za 5 měsíců) převodem nebo v kanceláři školy. Platbu je třeba provést v měsíci, kdy bylo školné předepsáno (tj. červen a leden). Žáci, kteří v hudebním oboru navštěvují hru na druhý nástroj, platí redukované školné ve výši 260,- Kč měsíčně. Žáci, kteří navštěvují ve výtvarném oboru obě studijní zaměření, platí za paličkování redukované školné ve výši 200,- Kč měsíčně.

Facebook
YouTube
Instagram
ZUŠ Petra Ebena Žamberk