Všeobecné

Příspěvek, který nelze přiřadit jen jednomu oboru.

Šablony I – ZUŠ Petra Ebena

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora výuky s využitím inovativních forem vzdělávání a rozvoj stávající kvality školy (výukového procesu). Projekt se dále zaměří na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků formou kurzů DVPP a spolupráce pracovníků ve vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002719

Realizace projektu 1. 1. 2023 až 31. 8. 2025

Akordeonová soutěž Polička

🪗 V ZUŠ Polička se dnes konalo krajské kolo soutěže ve hře na akordeon. 😊
Pod vedením svých učitelů Evy Steffkové a Václava Bílka si žáci vybojovali ve velké konkurenci tato krásná ocenění:

0. kategorie Štěpán Luhový 2. cena🥈👏
I. kategorie Gabriela Syrová 2. cena🥈👏
IX. kategorie Iveta Hovadová 2. cena🥈👏

Všem moc gratulujeme!

Poděkování za skvělou přípravu žáků a podporu patří nejen výše zmíněným pedagogům, ale také rodičům žáků.
Velmi si ceníme skvělé reprezentace žáků ZUŠ Žamberk v krajském kole této soutěže.
Přejeme všem hodně štěstí do další práce ve hře na akordeon.

Facebook
YouTube
Instagram