Aktuální informace

Zde naleznete aktuální organizační informace (např. absence učitelů, organizační pokyny k zájezdům apod.)

Výtvarný obor

Vážení rodiče, milí žáci.

Po dlouhé době obtížné on-line výuky máme konečně zase možnost setkat se tváří v tvář ve škole. Je povolena výuka 10 žáků bez testování. Vzhledem k tomu, že disponujeme 2 učebnami VO i paličkování, můžeme na každé hodině uvítat až 20 žáků. Proto vás všechny spolu s učiteli Pavlou Trojanovou a Tomášem Čečetkou voláme do školy. Nezmeškejte už ani hodinu ze zbytku školního roku.

Rodiče pak upozorňujeme, že školné za 2. pololetí je nutno zaplatit neprodleně. Možnost odhlášení byla do konce března.

Tak přijďte a zapojte se do díla!

Hana Chvátilová, Pavla Trojanová a Tomáš Čečetka

Taneční obor

Vážení rodiče, milí žáci.

Po dlouhé době obtížné on-line výuky máme konečně zase možnost setkat se tváří v tvář ve škole. Je povolena výuka 10 žáků bez testování. Proto vás všechny spolu s učitelkou Zuzanou Hečko voláme do školy. Nezmeškejte už ani hodinu ze zbytku školního roku a přijďte si zatančit.

Rodiče pak upozorňujeme, že školné za 2. pololetí je nutno zaplatit neprodleně. Možnost odhlášení byla do konce března.

Tak přijďte a zapojte se do díla!

Hana Chvátilová a Zuzana Hečko

Literárně-dramatický obor

Vážení rodiče, milí žáci.

Po dlouhé době obtížné on-line výuky máme konečně zase možnost setkat se tváří v tvář ve škole. Je povolena výuka 10 žáků bez testování. Proto vás všechny spolu s učitelkou Olgou Strnadovou voláme do školy. Nezmeškejte už ani hodinu ze zbytku školního roku a přijďte si užít.

Rodiče pak upozorňujeme, že školné za 2. pololetí je nutno zaplatit neprodleně. Možnost odhlášení byla do konce března.

Tak přijďte a zapojte se do díla!

Hana Chvátilová a Olga Strnadová

Facebook
YouTube
Instagram